Продукти

КЕМЕС ООД е частна компания, създадена през 1992 год. в София. Вече близо 20 години ние предлагаме на пазара богат избор от химически продукти, добавки и специални химикали, като доставяме суровини за различни сектори на промишлеността – производство на каучукови изделия, преработка на пластмаси, производство на лепила,
лако-бояджийска промишленост, кабелна и козметична промишленост и др.

Comments are closed.